Společnost VHIS inženýrské sítě s.r.o. provádí:
– výstavba inženýrských sítí, vodovodů a kanalizací,
– výstavba a rekonstrukce komunikací místních, obslužných a chodníků,
– terénní úpravy, zemní práce,
– výstavba domovních čistíren odpadních vod (DOČV),
– demoliční a bourací práce včetně likvidace suti,
– výstavba cyklostezek,

Dále provádíme projektové práce, zejména rodinných domů, výrobní haly a administrativní budovy, sportovní areály, komunikace a dopravní napojení včetně inženýrské činnosti, zajištění stavebního povolení včetně kolaudace.

Součástí naší práce je i provádění zaměření stávajících objektů s následným vypracováním pasportů všech druhů staveb.